Levering af din pakke.

 

Når du har afgivet en bestilling hos WhiteParts.dk modtager du en ordrebekræftigelse på dit køb. Herefter bliver din vare pakket forsvarligt ned for at undgå eventuelle transportskader, og derefter sendt med GLS. For at sikre dig den bedst mulige service får du naturligvis et Track&Trace nr. på mail så du altid kan spore din pakke.

 

 - Lagervare vil blive afsendt samme dag så du modtager din vare inden for 1-2 hverdage.
 - Fjernlager produkter vil leveret inden for 1-5 hverdage. 


Som kunde hos WhiteParts.dk har du 3 muligheder inden for levering:

Privatkunde:
Som privat kunde har du mulighed for at få leveret til en pakkeshop nær dig. En pakkeshop ligger typisk på tankstationer eller i større butikker med længere åbningstider end normalt. På tankstationer er åbnings tiden typisk fra 7.00 - 22.00, og nogen endda længere. Dette giver vores kunder en stor frihed i at modtage sin pakke når det passer ind i hverdagen. GLS har mere end 1300 pakkeshops fordelt landet over - der også en i nærheden af dig!
Prisen er 39.00 Dkk pr. levering. Køber du for mere end 499.00 Dkk er fragten altid gratis til en pakkeshop.

 

Erhvervskunde:
Handler du som erhvervskunde har du mulighed for at få sendt din pakke direkte til din erhvervsadrersse. GLS levere pakker til erhvervsadrersser mellem kl 8.00 og 16.00 på alle hverdage. Prisen er 45.00 Dkk pr. levering

 

Afhentning i Korsør:
Bor du i nærheden af Korsør har du også mulighed for at hente varen på vores lager, afhentning kan ske i vores åbningstid mandag til fredag fra kl 8.00 til kl 17.30 og lørdag fra kl 9.00 - 14.00. Vælger du at afhente din bestilling kontakter vi dig via mail når din vare er klar til afhentning. Eventuelt kan der også afhentes uden for åbningstid efter aftale. 

 

 

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser WhiteParts.dk

 


Anvendelse
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om WhiteParts.dk , CVR nummer 37573124, WhiteParts.dk salg og levering af produkter og reservedele.


Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med WhiteParts.dk's tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om WhiteParts.dk's salg og levering af produkter og reservedele til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til WhiteParts.dk udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.


Produkter, reservedele og ydelser
Produkter og reservedele, som WhiteParts.dk sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.


Ansvarsbegrænsning
Produkter, reservedele og tilknyttede serviceydelser, som WhiteParts.dk sælger og leverer til kunden, er beregnet til privat brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er WhiteParts.dk i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde WhiteParts.dk, i det omfang WhiteParts.dk måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.


Pris og betaling
Prisen for produkter og reservedele følger WhiteParts.dk's gældende prisliste på det tidspunkt, hvor WhiteParts.dk bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og reservedele senest 14 dage efter modtagelsen af ordren, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.


Forsinket betaling
Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter og reservedele rettidigt af årsager, som WhiteParts.dk er uden ansvar for, har WhiteParts.dk ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.


Ophævelse

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter og reservedele senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra WhiteParts.dk, har WhiteParts.dk ud over rente efter pkt .om forsinket betaling ret til at:

1 Ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører.
2 Ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor.
3 Gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.


Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
WhiteParts.dk
's tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er WhiteParts.dk i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for WhiteParts.dk, medmindre denne meddeler kunden andet.


Ordrer, gældende for erhvervskunder
Kunden skal sende ordrer på produkter og reservedele til WhiteParts.dk skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt og reservedel:

1 Ordrenummer
2 Varenummer
3 Varebeskrivelse
4 Mængde
5 Leveringsdato
6 Leveringsadresse
7 Leveringsbetingelser.


Ordrebekræftelser
WhiteParts.dk tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og reservedele til kunden skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde WhiteParts.dk.


Ændring af ordrer
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og reservedele uden WhiteParts.dk skriftlige accept.


Uoverensstemmende vilkår
Hvis WhiteParts.dk's bekræftelse af en ordre på produkter og reservedele ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til WhiteParts.dk skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.


Leveringsbetingelser
Alle solgte lagervarer vil blive afsendt samme dag så du modtager din vare inden for 1-2 hverdage.

Fjernlager produkter vil leveret inden for 1-5 hverdage. 

WhiteParts.dk
har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.


Undersøgelse
Kunden skal undersøge alle produkter og reservedele ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til WhiteParts.dk. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til WhiteParts.dk, kan den ikke senere gøres gældende.

 
Forsinket levering
Hvis WhiteParts.dk forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og reservedele, informerer WhiteParts.dk kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.


Ophævelse
Hvis WhiteParts.dk undlader at levere produkter og reservedele senest 2 hverdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 2 hverdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til WhiteParts.dk support@whiteparts.dk. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


Garanti
WhiteParts.dk
garanterer, at produkter og reservedele er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen.


Undtagelser
WhiteParts.dk garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes almindelig slitage, opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med WhiteParts.dk instruktioner eller almindelig praksis.

Undersøgelse
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til WhiteParts.dk. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til WhiteParts.dk, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give WhiteParts.dk de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som WhiteParts.dk beder om.

Inden rimelig tid efter at WhiteParts.dk har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler WhiteParts.dk kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til WhiteParts.dk. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til WhiteParts.dk. WhiteParts.dk bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.


Afhjælpning
Inden rimelig tid efter at WhiteParts.dk har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper WhiteParts.dk fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere defekte dele, eller sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.


Ophævelse
Hvis WhiteParts.dk undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter denne har givet meddelelse til kunden om reklamationen af årsager som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen. Dette kan ske uden varsel ved skriftlig meddelelse til WhiteParts.dk. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår.


Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde WhiteParts.dk, i det omfang denne måtte ifalde produktansvar herudover.


Ansvarsbegrænsning
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan WhiteParts.dk ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige [tal] % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som WhiteParts.dk netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis WhiteParts.dk har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.


Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er WhiteParts.dk ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.


Force majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er WhiteParts.dk ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for WhiteParts.dk kontrol, og som WhiteParts.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører WhiteParts.dk.

Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal WhiteParts.dk for egen regning:

Sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele
Ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker
Erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 5 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters og reservedeles krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.


Fortrolighed, erhvervskunder
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge WhiteParts.dk erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 
Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over WhiteParts.dk fortrolige oplysninger som beskrevet i punktet "fortrolighed". Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.


Varighed
Kundens forpligtelser efter punkterne "fortrolighed og beskyttelse" gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.


Gældende ret og værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.